snabeltann.no Mastodon hosted on snabeltann.no

@snabeltann.no

By signing up you agree to our terms of service and privacy policy.

Hva er snabeltann.no?

En Mastodon-instans i Norge, drevet av Foreningen for frie sosiale medier.

What is Mastodon?

Mastodon er et sosialt nettverk laget med fri programvare. Et desentralisert alternativ til kommersielle plattformer. Slik kan det unngå risikoene ved å ha et enkelt selskap som monopoliserer din kommunikasjon. Velg en tjener du stoler på — uansett hvilken du velger så kan du kommunisere med alle andre. Alle kan kjøre sin egen Mastodon og delta sømløst i det sosiale nettverket.

Learn more
Built for real conversation
With 500 characters at your disposal and support for granular content and media warnings, you can express yourself the way you want to.
You’re a person, not a product
Mastodon is not a commercial network. No advertising, no data mining, no walled gardens. There is no central authority.
Always within reach
Multiple apps for iOS, Android, and other platforms thanks to a developer-friendly API ecosystem allow you to keep up with your friends anywhere.
A more humane approach
Learning from failures of other networks, Mastodon aims to make ethical design choices to combat the misuse of social media.